„Przyzwoite zarobki, miła atmosfera, elastyczne godziny pracy i kilka innych bonusów” to zapowiedzi rekrutacji pracowników w sieci McDonald's.

A co tak naprawdę oferuje ten pracodawca?

Tak więc pierwszą rzeczą, na jaką może liczyć nowo przybyły pracownik McDonald's, jest umowa o pracę z trzymiesięcznym okresem próbnym, z minimalną stawką godzinową.

W sieci tych fast foodów pracuje dużo młodych ludzi - często studenci próbujący połączyć pracę i naukę. W okresie wakacji wśród pracowników są także uczniowie szkół średnich w wieku od 16 do 18 lat, którzy chcą dorobić. Młodsi wysyłani są do najłatwiejszych prac.

- Wszyscy pracownicy pracują na zmiany według harmonogramu uwzględniającego ich możliwości, pragnienia i preferencje. Takie podejście daje pracownikom możliwość łączenia pracy zawodowej z edukacją, zainteresowaniami lub innymi czynnościami pozazawodowymi – mówi Dominik Szulovsky, menedżer sieci public relations McDonald's. - Liczba pracowników pracujących na jednej zmianie zależy od wielu czynników, m.in. wielkości restauracji, pory dnia, specyfiki rynku i wielu innych.

Ile zarabiają pracownicy McDonald's?

– Trudno jednoznacznie określić miesięczną pensję pracowników McDonald's – mówi Dominic Szulovsky. – To zależy między innymi od ilości pracy wybranej przez pracowników. Przykładowo w ubiegłym roku minimalny dochód pracownika sieci o standardowej liczbie godzin pracy (160) miesięcznie wynosił 2800 zł brutto. Jednocześnie każdy pracownik sieci jest oceniany raz na pół roku – mówimy o nabytych umiejętnościach, osiągnięciach i wynikach. Jeśli opinia jest pozytywna, kierownik restauracji może zwiększyć ustaloną początkową ofertę. Ponadto pracownicy mają otrzymywać dodatek na zmianę nocną w wysokości 20% stawki godzinowej, dodatek za pracę w niedziele i święta w wysokości 25% stawki godzinowej oraz dodatek za wzorowe wykonywanie obowiązków.

Jakie inne „gadżety” czekają na pracowników sieci?

We wszystkich restauracjach pracownicy mają nieograniczony dostęp do napojów w godzinach pracy oraz podczas przerw, za które nie muszą płacić. Otrzymują również karty rabatowe, które pozwalają im na zakup produktów z menu McDonald's po obniżonych cenach nie tylko we własnej restauracji, ale także we wszystkich placówkach sieci w Polsce.

Jak dostać pracę w McDonald's? Praca w restauracji wymaga stałego kontaktu z ludźmi, dlatego Dominik Szulovsky wyraźnie podkreśla, że ​​najważniejsza jest chęć i zapał do pracy, mile widziana jest również znajomość języków obcych. Inne wymagania stawiane kandydatom to umiejętność pracy w zespole, przyjazne nastawienie do innych, chęć uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń.

Proces zatrudnienia w McDonald's składa się z kilku etapów. Najpierw musisz wypełnić ankietę - znajdziesz ją w każdej restauracji na specjalnych stoiskach lub zapytaj jednego z managerów. Na podstawie ankiet wyłaniana jest grupa kandydatów, którzy kolejno zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. W większości przypadków negocjacje prowadzone są osobiście przez kierownika restauracji, zastępcę kierownika lub kierownika personalnego. Osoby, które przeszły rozmowę kwalifikacyjną, w ciągu kilku dni otrzymują telefon i informują, że zostaną wysłani na niezbędne badania lekarskie i zaproszone na kolejne spotkanie - z kierownikiem w celu zawarcia umowy o pracę.