Zyski uzyskane ze sprzedaży kryptowalut trzeba rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT. Podatnicy mają czas na wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego do 2 maja. Sprawdź, o jakich kosztach nie zapomnieć przy rozliczaniu podatku od kryptowalut.

Inwestorzy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, mają obowiązek ich rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT-38. Wyjaśniamy, jak wygląda opodatkowanie kryptowalut w Polsce.

Podatku dochodowego od odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie trzeba rozliczać w ciągu roku każdorazowo przy okazji dokonywania transakcji sprzedaży kryptowaluty. Inwestorzy mają obowiązek wykazania otrzymanych przychodów w ramach rocznego rozliczenia z fiskusem. Odpowiednią deklaracją podatkową do ewidencji wyników obrotu kryptowalutami jest druk PIT-38.

Podatek ten obliczany jest od dochodu inwestora uzyskanego z tytułu transakcji kryptowalutami. Stawka daniny publicznej wynosi 19 proc. od podstawy opodatkowania.

Podatek ten obliczany jest od dochodu inwestora uzyskanego z tytułu transakcji kryptowalutami. Stawka daniny publicznej wynosi 19 proc. od podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania kryptowalut stanowi dochód, czyli wysokość przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych pomniejszona o koszty uzyskania przychodów. Przychód powstaje w momencie sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, czyli wtedy, gdy wystąpi wymiana waluty wirtualne na prawny środek płatniczy.

Warto pamiętać, że inwestor nie otrzyma ewidencji z tytułu dokonanych transakcji kupna, wymiany lub sprzedaż w formie formularza podatkowego PIT-8C ani PIT-11. Podmioty gospodarcze nie mają obowiązku sporządzania informacji dla podatników oraz organów skarbowych.

Podatek od kryptowalut należy rozliczyć w „standardowym” terminie. Oznacza to, że inwestorzy mają czas na złożenie PIT-38 do 30 kwietnia 2022 r. W związku z tym, że ostatni dzień kwietnia przypada na sobotę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą składać formularze do 2 maja 2022 r. Deklaracja podatkowa PIT-38 służy do ewidencji przychodów z kapitałów pieniężnych, do których należą też wiązane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Podatek od kryptowalut należy rozliczyć na tym formularzu.

Podatek od kryptowalut należy rozliczyć w „standardowym” terminie. Oznacza to, że inwestorzy mają czas na złożenie PIT-38 do 30 kwietnia 2022 r. W związku z tym, że ostatni dzień kwietnia przypada na sobotę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą składać formularze do 2 maja 2022 r. Deklaracja podatkowa PIT-38 służy do ewidencji przychodów z kapitałów pieniężnych, do których należą też wiązane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Podatek od kryptowalut należy rozliczyć na tym formularzu.