Szybkość, z jaką rozwijają się rynki kryptowalut, może zagrozić globalnej stabilności finansowej – uważa Rada Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) w swoim najnowszym raporcie.

Rada Stabilności Finansowej – międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego – podkreśla, iż ze względu na międzynarodowy charakter wirtualnych walut, rośnie również ryzyko luk w nadzorze oraz arbitrażu.

FSB zaleca krajowym regulatorom, aby przygotowali się na kryzys w sektorze kryptowalut. W ocenie rady, ze względu na relatywnie niski udział w systemach finansowych, nie stanowił on dotychczas dla nich zbytniego zagrożenia. To się jednak zmieni ze względu na dynamiczny wzrost aktywów cyfrowych walut i ich powiązań z systemami bankowymi.

Według FSB, trudno jest określić, kiedy nadejdzie punkt krytyczny. Rynki rozwijają się szybko i brakuje wielu danych, częściowo dlatego, że uczestnicy, produkty i rynki – w tym platformy do handlu i finansowania aktywów kryptograficznych – są poza zakresem nadzoru. (PAP)

Według FSB, trudno jest określić, kiedy nadejdzie punkt krytyczny. Rynki rozwijają się szybko i brakuje wielu danych, częściowo dlatego, że uczestnicy, produkty i rynki – w tym platformy do handlu i finansowania aktywów kryptograficznych – są poza zakresem nadzoru. (PAP)